2016 03 26 - Ką kalba mūsų emocijos?

Atsakymo į šį klausimą kovo 24-25d. ieškojime kartu su gausiu būriu (net 53) socialinių darbuotojų padėjėjų iš Rokiškio Šv. Apaštalo evangelijos Mato parapijos senelių globos namų bei Rokiškio socialinės paramos centro. Žaidėme, diskutavome, narpliojome realias situacijas, akivaizdžiai parodančias elgesio ir emocijų ryšį bei svarbą, čia pat lavinome įgūdį elgtis užtikrintai, įžvelgti galimybes kliūtyse. Visiems linkime susikurti džiugias artėjančias šventes (juk, kaip žinome, džiugiomis jas padarome mes patys)!

2015 05 22 - Gegužės 20-21 dienomis VšĮ Edukaciniai projektai vykdė kvalifikacijos kėlimo mokymus tema "Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo didinimas". 

Užsiėmimuose dalyvavo septynios socialinės darbuotojos, dirbančios su įvairaus amžiaus žmonėmis skirtingo pobūdžio valstybinėse įstaigose bei turinčios įvairios trukmės darbo patirtį (nuo 1 iki10 metų).

Specialistės aktyviai įsitraukė į praktiniais metodais grįstus mokymus, skirtus ugdyti pozityvaus mąstymo, emocijų pažinimo ir valdymo įgūdžius, lavinti gebėjimą pamatuotai skirstyti savo laiką, atskirti asmeninį gyvenimą nuo profesinės veiklos ir kt. Grupinių užduočių metu dalyvės mokėsi suprasti ir konstruktyviai reaguoti į klientų ir/ ar kitų kolegų emocines reakcijas bei elgesį. Realių, dalyvėms aktualių atvejų analizė, paliekama erdvė diskusijoms skatino dalyvių mokymąsi vienoms iš kitų, dalinimąsi patirtimis, sau keliamų tikslų permąstymą bei naujus asmeninius ir profesinius atradimus.

"Iš tiesų, neužtenka tik žinoti, kad reikia save mylėti, reikalingi įgūdžiai, konkretūs metodai, kaip taip daryti bei būtinybė išmokti pasakyti "stop" nesibaigiantiems darbams", - po mokymų sakė dalyvavusios specialistės.

2014 11 29 - Mokymai dienomis Šilutės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjams

Šių metų lapkričio 25-28 dienomis Šilutės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjams vyko įžanginiai socialinio darbo pagrindų mokymai. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI lektorės suteikė nuoseklių kompleksinių žinių, reikalingų darbe su klientais, apie inovatyvius socialinio darbo metodus ir jų taikymą darbe su įvairių grupių žmonėmis, supažindino su minėtų asmenų psichologinėmis problemomis, bendravimo ypatumais bei komandinio darbo principais. Mokymų metu dalyvės sprendė įvairias problemines situacijas, diskutavo ir analizavo apie komandinio darbo svarbą, ypač, darbe su senyvo amžiaus asmenimis ir psichikos negalią turinčiais žmonėmis.

 

2014 11 08 - Mokymai socialiniams darbuotojams

Socialinių darbuotojų padėjėjams planuojant ir organizuojant socialinį darbą pagyvenusiems, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms dažnai tenka būti ne tik minėtų asmenų pagalbininkais, bet ir socialiniais darbuotojais, artimais draugais, netgi šeimos nariais. Todėl socialinių darbuotojų padėjėjams svarbu turėti teorinių ir praktinių žinių apie socialinį darbą, jo principus, žinoti kaip organizuojamas efektyvus darbas komandoje, kaip įtraukti klientus į prasmingą veiklą, nusimanyti apie senyvo amžiaus, pagyvenusių ir neįgalių asmenų psichologiją bei bendravimo ypatumus. Šių metų lapkričio 4-7 dienomis suvažiavusiems iš įvairių miestų socialinių darbuotojų padėjėjams VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI lektoriai suteikė nuoseklių kompleksinių žinių, reikalingų darbe su klientais, apie inovatyvius socialinio darbo metodus ir jų taikymą darbe su įvairių grupių žmonėmis, supažindino su minėtų asmenų psichologinėmis problemomis, bendravimo ypatumais bei komandinio darbo principais.

 

2014 09 26 - Mokymai Aknystos socialinės globos namuose 

Rugsėjo 24 - 25 dienomis Aknystos socialinės globos namuose rinkosi socialinio darbo specialistai į 16 akad. val. mokymus tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo jaunų neįgalių asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.   

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialiniai darbuotojai galės taikyti darbo metu. Taip pat mokymų dalyviai pateikė praktinius pavyzdžius, kuriuos aptarė ir analizavo kiti mokymų dalyviai.

 

2014 06 20 - Mokymus tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Birželio 18 - 19 dienomis VšĮ Edukaciniai projektai lektorė vedė 24 akad. val. mokymus tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo jaunų neįgalių asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus. Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialiniai darbuotojai galės taikyti darbo metu. Taip pat mokymų dalyviai pateikė praktinius pavyzdžius, kuriuos aptarė ir analizavo kiti mokymų dalyviai.

 

2014 06 13 - VšĮ „Edukaciniai projektai“ vykdė mokymus Obelių globos namuose

Birželio 12-13 d. Obelių vaikų globos namuose vyko mokymai „Refleksijos metodo taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“. Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, taikyti savirefleksijos metodai, aptartas individualus problemų ir pokyčių supratimas, pristatytos pokyčių teorijos, analizuotos dalyvių iškeltos problemos. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema. 

 

2014 06 12 - Mokymai Aknystos socialinės globos namuose

Birželio 11 – 12 dienomis Aknystos socialinės globos namuose rinkosi socialinio darbo specialistai į 24 akad. val. mokymus tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo jaunų neįgalių asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.   

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialiniai darbuotojai galės taikyti darbo metu. Taip pat mokymų dalyviai pateikė praktinius pavyzdžius, kuriuos aptarė ir analizavo kiti mokymų dalyviai.

 

2014 05 30 - Mokymai Šilutės socialinių paslaugų centre

Šių metų gegužės 27 - 30 dienomis VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI lektorės  Asta Jaseliūnienė ir Lina Arkušauskaitė Šilutės socialinių paslaugų centre vedė mokymus   lankomosios priežiūros darbuotojams  ir socialinių darbuotojų padėjėjams  „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams ir socialinės priežiūros darbuotojais dirbantiems su senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis“ (40 akad. val.)“.   Mokymų metu darbuotojai buvo supažindinti su socialiniu darbo samprata, raidos istorija, principais, socialinį darbą reglamentuojančiais įstatymais. Dalyvaudami seminare darbuotojai sužinojo, kaip organizuojamas efektyvus darbas komandoje, kaip įtraukiami klientai į prasmingą veiklą, kokie minėtų asmenų bendravimo ypatumai. Darbuotojai ne tik sprendė įvairias socialinio darbo individualias užduotis, bet ir dalyvavo komandinio darbo užsiėmimuose, analizavo įvairias priežastis, sukeliančias asmens socialines problemas. 

 

2014 05 30 - Mokymai Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo pagyvenusiems ir neįgaliesiems centre

Gegužės  28 – 29 dienomis Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo pagyvenusiems ir neįgaliesiems centre rinkosi socialinio darbo padėjėjai ir socialiniai darbuotojai į programos „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“ mokymus. 

Vykusiuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialinio darbo specialistai galės taikyti darbo metu.

 

2014 03 28 - Mokymai Aknystos socialinės globos namuose 

Kovo 25 – 28 dienomis Aknystos socialinės globos namuose  VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI lektorės vedė įžanginius socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams ir socialinės priežiūros darbuotojams dirbantiems su senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis“ (40 akad. val.), kuriuose dalyvavo socialinio darbo specialistai iš Aknystos socialinės globos namų, Anykščių r. socialinių paslaugų centro, Svėdasų senelių globos namų, Aulelių vaikų globos namų. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai susipažino su socialinio darbo pagrindais: socialinio darbo samprata, socialinio darbo vertybių, teorijos ir praktikos sistema, darbo metodais. Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, padedančių įtvirtinti teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Įgytą  patirtį darbuotojai galės taikyti darbo metu. 

 

2014 03 14 - Kovo 13-14 dienomis VŠĮ „Edukaciniai projektai“  vedė mokymus Skemų socialinės globos namuose.  

Mokymuose dalyvavo socialiniai darbuotojai, bei socialinių darbuotojų padėjėjai. Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, taikyti savirefleksijos metodai, aptartas individualus problemų ir pokyčių supratimas, pristatytos pokyčių teorijos, analizuotos dalyvių iškeltos problemos. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema. 

 

2014 03 05 - Kovo  4-5 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai „Refleksijos metodo taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“. 

Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, taikyti savirefleksijos metodai, aptartas individualus problemų ir pokyčių supratimas, pristatytos pokyčių teorijos, analizuotos dalyvių iškeltos problemos. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema. 

 

2014 02 28 - Vasario 27-28 dienomis VšĮ Edukaciniai projektai lektorės Aukštelkės socialinės globos namuose vedė mokymus tema „Patirtinis ugdymas kaip (re)socializacijos veiksnys socialiniame darbe“.

Mokymų metu dalyviai sužinojo patirtinio ugdymo teorines prielaidas, socializacijos ir patirtinio ugdymo ypatumus, patirtinio ugdymo tikslinėms grupėms specifiką. Mokymų metu dalyviai praktiškai išbandė įvairius praktinio ugdymo metodus (socialinio vaidmens žaidimus, konfliktinių situacijų sprendimo būdus per socialinius vaidinimus, forumo teatro elementus ir kt.).

 

2014 02 21 - Mokymai tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“

Vasario 19 – 21 dienomis socialinio darbo specialistai dalyvavo  VšĮ  Edukacinių projektų vedamuose  mokymuose tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo jaunų neįgalių asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus. Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialiniai darbuotojai galės taikyti darbo metu. 

 

2013 12 20 - Mokymai Širvintų socialinių paslaugų centre

Gruodžio 17 – 20  dienomis VšĮ Edukaciniai projektai Širvintų socialinių paslaugų centre vedė  įžanginius socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus „ Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams ir socialinės priežiūros darbuotojams dirbantiems su senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis“ , kuriuose dalyvavo socialinio darbo specialistai iš Širvintų, Elektrėnų, Vilniaus.  Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai susipažino su socialinio darbo pagrindais: socialinio darbo samprata, socialinio darbo vertybių, teorijos ir praktikos sistema, darbo metodais. 

 

2013 12 11 - Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“

Gruodžio 10 – 11 dienomis Linkuvos socialinės globos namuose vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“. 

Mokymų vadovai pristatė užimtumo terapijos ypatumus, supažindino su netradiciniais užimtumo terapijos metodais. Dalyviai atliko daug praktinių užduočių, kurių metu galėjo labiau susipažinti su įvairiomis metodikomis, pažinti save ir kitus. Taip pat kiekvienas iš jų turėjo galimybę išbandyti odos dirbinių techniką, kurią rekomenduojame naudoti kaip užimtumo terapijos metodą.

 

2013 12 06 - Mokymai Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre

Gruodžio  5 – 6 dienomis Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre rinkosi socialinio darbo specialistai į programos „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“ mokymus. 

Vykusiuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialinio darbo specialistai galės taikyti darbo metu.

 

2013 11 27 - Macikų socialinės globos namuose socialinio darbo specialistai rinkosi į 16 valandų kvalifikacijos kėlimo mokymus tema „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Vykusiuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus. Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Mokymų dalyviai turėjo galimybę iškelti jiems aktualiausius klausimus, kuriuos dalyviai ir mokymų vadovės kartu aptarė ir ieškojo problemos spendimo  būdų.

  

2013 11 23 - Lapkričio 20  - 22 d. VŠĮ „Edukaciniai projektai“ vyko mokymai socialiniams darbuotojams „Refleksijos metodo taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese.“

Mokymuose dalyvavo 8 specialistai. Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, taikyti savirefleksijos metodai, aptartas individualus problemų ir pokyčių supratimas, pristatytos pokyčių teorijos, analizuotos dalyvių iškeltos problemos. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema. 

 

2013 11 11 – mokymai Aukštelkės socialinės globos namuose

Šių metų lapkričio 5 - 8 dienomis lektorės iš VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI vedė mokymus Aukštelkės socialinės globos namų  socialinių darbuotojų padėjėjams, dirbantiems su psichikos ir/ar proto negalią turinčiais asmenimis tema „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams dirbantiems su psichikos ir intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis (40 akad. val.)“.   Mokymų metu socialinių darbuotojų padėjėjai buvo supažindinti su socialiniu darbu, socialinio darbo raidos istorija, principais, įstatymine baze. Dalyvaudami seminare darbuotojai sužinojo, kaip organizuojamas efektyvus darbas komandoje, kaip įtraukiami klientai į prasmingą veiklą, kokie minėtų asmenų bendravimo ypatumai. Darbuotojai ne tik sprendė įvairias socialinio darbo individualias užduotis, bet ir dalyvavo komandinio darbo užsiėmimuose, analizavo įvairias priežastis, sukeliančias asmens socialines problemas. 

 

2013 11 09 - Lapkričio 6 - 8 d. VŠĮ „Edukaciniai projektai“ vyko mokymai socialiniams darbuotojams „ Šeimos narių įtraukimas į klientui teikiamos pagalbos procesą“.

Mokymų metu dalyviai gilinosi į šeimos narių reakcijas į ligą, pagalbos būdus sergančiąjam, paties sergančiojo reakcijas į ligą, pagalbos būdus psichikos liga sergančiam asmeniui. Gilintasi į pokyčius šeimoje, kurie vyksta susirgus vienam asmeniui. Mokymų metu socialiniai darbuotojai, bei socialinių darbuotojų padėjėjai dalinosi savo mokėsi praktinių socialinio darbo metodų kaip įtraukti šeimos narius į pagalbos procesą. Dalyviai praplėtė žinias savipagalbos klausimu, bei praktiškai patyrė streso valdymo metodus.

 

2013 11 05 - Lapkričio 5 – 6  dienomis Blinstrubiškių socialinės globos namuose socialinio darbo specialistai rinkosi į 16 valandų kvalifikacijos kėlimo mokymus tema „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Vykusiuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija. Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. 

 

2013 10 30 - Mokymai Panevėžio rajono savivaldybėje

Spalio 29 dieną socialinio darbo specialistai rinkosi į mokymus tema „Konfliktų prevencija ir  valdymas darbe su rizikos grupės asmenimis“. Mokymų metu didelis dėmesys buvo skiriamas komandinio darbo socialinėje srityje svarbai. Kita svarbi tema mokymų metu – konfliktas. Mokymų eigoje pristatomos bazinės konfliktų teorinės žinios, taip pat apžvelgiama emocijų svarba sprendžiant konfliktus. Praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai turėjo galimybę patys išbandyti emocijų valdymo ir konfliktų sprendimo strategijas.

 

2013 10 26 - Mokymai Aukštelkės socialinės globos namuose

Spalio 24-25 dienomis Aukštelkėje, socialinės globos namuose vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“. Tobulintis susirinko 13 socialinio darbo specialistų. 

Mokymų lektoriai pristatė užimtumo terapijos ypatumus, supažindino su netradiciniais užimtumo terapijos metodais. Dalyviai atliko daug praktinių užduočių, kurių metu galėjo labiau susipažinti su įvairiomis metodikomis, pažinti save ir kitus. Taip pat kiekvienas iš jų turėjo galimybę išbandyti odos dirbinių techniką, kurią rekomenduojame naudoti kaip užimtumo terapijos metodą.

 

2013 10 25 - Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“

Spalio 22-24 dienomis mūsų organizacijoje vyko 24 valandų kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“.

12 socialinių darbuotojų, socialiniai pedagogų, ir užimtumo specialistų iš įvairių organizacijų buvo supažindinti su užimtumo terapijos samprata, principais, įvairiais netradiciniais metodais, dalyviai praktiškai juos išbandė. Mokymų metu analizuota įvairi video medžiaga, piešiniai, garsai. Dalyviai buvo supažindinti su  odos dirbinių technika, kurią rekomenduojame naudoti kaip užimtumo terapijos metodą.

 

2013 10 25 - Mokymai Šilalės Socialinių paslaugų centre

Spalio 21 -23 d. Šilalės Socialinių paslaugų centre vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai „Refleksijos metodo taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“. 

Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, taikyti savirefleksijos metodai, aptartas individualus problemų ir pokyčių supratimas, pristatytos pokyčių teorijos, analizuotos dalyvių iškeltos problemos. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema. 

 

2013 10 18  - Kvalifikacijos kėlimo kursai socialinio darbo specialistams

Spalio  15– 17 dienomis mūsų organizacijoje vyko 24 valandų kvalifikacijos kėlimo mokymai tema „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“.

Vykusiuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija. Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. 

 

2013 10 11 - Mokymai Kretingos socialinių paslaugų centre

Spalio  8– 10 dienomis Kretingos socialinių paslaugų centre rinkosi socialinio darbo specialistai į programos „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“ mokymus. 

Vykusiuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

 Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialinio darbo specialistai galės taikyti darbo metu.

 

2013 10 03 - Kretingos socialinių paslaugų centre vyko mokymai soc. darbuotojams ir soc. darbuotojų padėjėjams “Šeimos narių įtraukimas į klientui teikiamos pagalbos procesą”.

Mokymų metu dalyviai gilinosi į šeimos narių reakcijas į ligą, pagalbos būdus sergančiąjam, paties sergančiojo reakcijas į ligą, pagalbos būdus psichikos liga sergančiam asmeniui. Mokėsi praktinių socialinio darbo metodų kaip įtraukti šeimos narius į pagalbos procesą. Dalyviai praplėtė žinias savipagalbos klausimu, bei praktiškai patyrė streso valdymo metodus.

 

2013 09 28 - įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai

Rugsėjo 23  – 27 dienomis VšĮ Edukaciniai projektai vykdė įžanginius socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams dirbantiems su psichikos ir intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis“ (40 akad. val.), kuriuose dalyvavo socialinio darbo specialistai iš Kauno, Vilniaus, Kėdainių, Varėnos, Ignalinos, Akmenės,  Ukmergės, Molėtų, Šiaulių rajonų įstaigų. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai susipažino su socialinio darbo pagrindais: socialinio darbo samprata, socialinio darbo vertybių, teorijos ir praktikos sistema, darbo metodais.

 

2013 09 27 - mokymai Kretingos socialinių paslaugų centre

Šių metų rugsėjo 23-27 dienomis lektorės iš VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI vedė mokymus Kretingos socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų padėjėjams, dirbantiems su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis tema „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams ir socialinės priežiūros darbuotojams, dirbantiems su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis“ (40 ak. val.) . Mokymų metu socialinių darbuotojų padėjėjai buvo supažindinti su socialiniu darbu, socialinio darbo raidos istorija, principais, įstatymine baze. Dalyvaudami seminare darbuotojai sužinojo, kaip organizuojamas efektyvus darbas komandoje, kaip įtraukiami klientai į prasmingą veiklą, kokie minėtų asmenų bendravimo ypatumai, kaip pagerinti viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus. Darbuotojai ne tik sprendė įvairias socialinio darbo individualias užduotis, bet ir dalyvavo komandinio darbo užsiėmimuose, analizavo įvairias priežastis, sukeliančias asmens socialines problemas.

 

2013 09 20 - įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai 

Rugsėjo 16 – 20 d. VšĮ Edukaciniai projektai vyko įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai „ Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams ir socialinės priežiūros darbuotojams dirbantiems su senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis“ (40 akad. val.), kuriuose dalyvavo socialinio darbo specialistai iš Panevėžio, Šakių, Žagarės, Šeduvos. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai susipažino su socialinio darbo pagrindais: socialinio darbo samprata, socialinio darbo vertybių, teorijos ir praktikos sistema, darbo metodais.

 

2013 08 01 - Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“

Liepos 30 – rugpjūčio 1 dienomis mūsų organizacijoje vyko 24 valandų kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“.

9 socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, mokytojai ir užimtumo specialistai iš Šiaulių, Kauno, Šilutės, Kalvarijos buvo supažindinti su užimtumo terapijos samprata, principais, įvairiais netradiciniais metodais, dalyviai praktiškai juos išbandė. Mokymų metu analizuota įvairi video medžiaga, piešiniai, garsai. Dalyviai buvo supažindinti su  odos dirbinių technika, kurią rekomenduojame naudoti kaip užimtumo terapijos metodą.

 

2013 07 25 - Legailių globos namuose vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai

Liepos 22-24 dienomis Biržų rajone, Legailių globos namuose vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“. Tobulintis susirinko 16 socialinio darbo specialistų iš  įvairių Biržų  rajono įstaigų. 

Mokymų lektoriai pristatė užimtumo terapijos ypatumus, supažindino su netradiciniais užimtumo terapijos metodais. Dalyviai atliko daug praktinių užduočių, kurių metu galėjo labiau susipažinti su įvairiomis metodikomis, pažinti save ir kitus. Taip pat kiekvienas iš jų turėjo galimybę išbandyti odos dirbinių techniką, kurią rekomenduojame naudoti kaip užimtumo terapijos metodą.  

 

2013 07 25 - Socialinių darbuotojų mokymai Šilutės rajone

Liepos 24 – 26 dienomis Macikų socialinės globos namuose (Šilutės raj.) VšĮ Edukacinių projektų lektoriai vedė teorinius – praktinius mokymus „Inovaciniai socialinio darbo metodai: atvejo vadyba”. 

Teorinių ir praktinių mokymų metu specialistai susipažino su atvejo vadybos metodu, jo nauda klientų integracijos ir paslaugų kokybės bei efektyvumo užtikrinimo procese. Daug dėmesio buvo skirta solidarumo ir savitarpio pagalbos tinklo kūrimo proceso analizei.

Užsiėmimuose dalyvavo 16 Macikų socialinės globos namų ir Šilutės senelių globos namų socialinių darbuotojų, kuriems buvo išduotas socialinių darbuotojų atestacijos metu galiojantis pažymėjimas (SGĮAT kodas 59687069).

 

2013 06 08 - Mokymai socialinio darbo specialistams

Birželio 5-7 dienomis socialinio darbo specialistai dalyvavo 24 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“. Mokymų dalyviai susirinko iš Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio ir Kuršėnų, Šiaulių socialines paslaugas teikiančių įstaigų.

Mokymus vedusios lektorės specialistus įtraukė į susipažinimo, komandos formavimo užduotis, terapinius žaidimus, terapines veiklas, diskusijas grupėse užimtumo terapijos klausimais. Socialinio darbo specialistai stebėjo ir filmavosi imitacinėse situacijose, praktiškai išbandė garso, vaizdo terapijos ir video laiško, emocijų atpažinimo bei analizavimo metodus. Mokymų dalyviai teoriškai ir praktiškai susipažino su lėlių terapijos, mandalos piešimo, kūrybinio rašymo metodais.

 

2013 06 06 - Mokymai socialiniams darbuotojams

Birželio 3 – 5 dienomis vyko mokymai socialiniams darbuotojams „Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“. 

Mokymų metu be individualaus darbo, vyko grupinis darbas, taip pat darbas porose. Reflektyvaus piešimo metodu socialiniai darbuotojai turėjo galimybę papasakoti savo šeimos istoriją ir įsigilinti į savo gyvenimo esminius įvykius. Socialiniai darbuotojai mokymų metu atliko savirefleksijos pratimus, analizavo problemines situacijas ir reflektavo apie kliento ir savo, kaip profesionalo, ryšio kokybę.

 

2013 05 24 - Mokymai Vaikų globos namuose „Nykštukas“

Gegužės 22-23 d. Radviliškio raj. Vaikų globos namuose „Nykštukas“ vyko mokymai tema “Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“. Dalyvavo šios įstaigos socialiniai darbuotojai.

Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, vyko reflektyvi probleminės situacijos analizė. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema. Vyko darbas porose ir darbas grupėse.

 

2013 05 19 - Mokymai Lietuvos Caritas socialiniams darbuotojams

Palangoje vyko refleksijos mokymai socialinio darbo specialistams. Organizacijoje Lietuvos Caritas dirbantys socialiniai darbuotojai ir slaugytojai rinkosi į mokymus “Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“.

Mokymų metu buvo taikyti teoriniai ir praktiniai metodai: aptarti konstruktyvios ir nekonstruktyvios refleksijos aspektai, individualus problemų ir pokyčių supratimas, pristatytos pokyčių teorijos, analizuotos dalyvių iškeltos problemos. Šių mokymų metu buvo gilinamasi į savęs supratimą ir savo jausmus, taip pat reflektuota kokybiško ryšio tarp specialisto ir kliento tema.

 

2013 05 10 - Mokymai Šakių rajono savivaldybėje

Gegužės 7 – 9 dienomis Šakių rajono savivaldybėje rinkosi socialinio darbo specialistai iš įvairių seniūnijų į programos „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“ mokymus.

Mokymų vadovės Aurelijos Adomavičiūtės vykdytuose mokymuose dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialinio darbo specialistai galės taikyti darbo metu.

 

2013 04 23 - Mokymai Aukštelkės socialinės globos namuose

Balandžio 22-23 dienomis Aukštelkės socialinės globos namuose vyko 8 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimosi kursai tema: „Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje“. Juose dalyvavo įvairių sričių specialistai: socialiniai darbuotojai, medicinos darbuotojai, vadovai, administracijos darbuotojai.

Lektorių Aurelijos Adomavičiūtės ir Simonos Adanavičiūtės vestuose mokymuose dalyviai susipažino su organizacinės kultūros samprata, efektyvios komunikacijos savybėmis, stebėjo ir patys vaidino imitacinėse situacijose, mokėsi atpažinti kūno kalbos ypatybes, praktiškai išbandė įvairias komandos formavimo užduotis.

 

2013 04 20 - Mokymai socialinio darbo specialistams 

Balandžio 17 – 19 dienomis socialinio darbo specialistai dalyvavo mokymuose tema „Bendravimo su neįgaliais jaunais asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo jaunų neįgalių asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialiniai darbuotojai galės taikyti darbo metu. Taip pat mokymų dalyviai pateikė praktinius pavyzdžius, kuriuos aptarė ir analizavo kiti mokymų dalyviai.

 

2013 04 10 - Mokymai socialinio darbo specialistams 

Balandžio 03 - 05 dienomis socialinio darbo specialistai dalyvavo mokymų vadovių Aurelijos Adomavičiūtės ir Simonos Adanavičiūtės vykdytuose programos „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“ mokymuose. 

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus.  Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialinio darbo specialistai galės taikyti darbo metu.

 

2012 12 24 - Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį

Gruodžio 22-24 dienomis 15 socialinio darbo specialistų dalyvavo 24 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“. Mokymų dalyviai susirinko iš Radviliškio, Palangos, Šiaulių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų socialines paslaugas teikiančių įstaigų.

Mokymus vedusios lektorės Aušra Benikienė ir Simona Adanavičiūtė specialistus įtraukė į susipažinimo užduotis, komandos formavimo užduotis, terapinius žaidimus, terapines veiklas, diskusijas grupėse užimtumo terapijos klausimais.

  

2012 12 20 - Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį

Gruodžio 17-19 dienomis 32 socialinio darbo specialistai dalyvavo 24 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“. Mokymų dalyviai susirinko iš Kretingos, Kėdainių, Rokiškio, Vilniaus, Mažeikių Alytaus, Ukmergės, Radviliškio, Šiaulių ir Pakruojo rajonų socialines paslaugas teikiančių įstaigų.

Mokymus vedusios lektorės Aušra Benikienė ir Simona Adanavičiūtė specialistus įtraukė į susipažinimo užduotis, komandos formavimo užduotis, terapinius žaidimus, terapines veiklas, diskusijas grupėse užimtumo terapijos klausimais.

2012 12 20 – Mokymai socialinio darbo specialistams 

Gruodžio 17-19 dienomis vykdytuose programos „Bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis psichologiniai aspektai ir konfliktų prevencija“ mokymuose dalyvavo socialinio darbo specialistai iš Pakruojo, Marijampolės, Kauno ir Raseinių rajonų.

Mokymų metu dalyviai aptarė bendravimo sampratą, rūšis, bendravimo proceso esminius aspektus, analizavo senyvo amžiaus asmenų psichosocialinius bei bendravimo proceso ypatumus. Specialistai teoriškai ir praktiškai susipažino su konflikto samprata, konfliktų sprendimo strategijomis, veiksniais, įtakojančiais konfliktus, konfliktų prevencija ir intervencija.

 

2012 12 13 – Kretingoje socialinio darbo specialistai kėlė kvalifikaciją

Gruodžio 10-12 dienomis Kretingos socialinių paslaugų centre socialinio darbo specialistai rinkosi į 24  akademinių valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo programos „Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį“ mokymus.

Lektorių Aušros Benikienės ir Aurelijos Adomavičiūtės vestuose mokymuose dalyvavę 17 socialinio darbo specialistai stebėjo ir filmavosi imitacinėse situacijose, mokėsi, kaip elgtis ir kaip spręsti konfliktines situacijas. Dalyviai praktiškai išbandė garso, vaizdo terapijos ir video laiško, emocijų atpažinimo bei analizavimo metodus. 

 

2012 10 22 – Socialinio darbo specialistai Žagarėje kėlė kvalifikaciją 

Spalio 15-19 dienomis Žagarės socialinių paslaugų centre socialinio darbo specialistai rinkosi į 40 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo programos „Darbuotojų asmenybinių kompetencijų plėtotė socialinio darbo praktikoje“ mokymus. 

Dviejų lektorių Aušros Benikienės ir Simonos Adanavičiūtės vestuose mokymuose 12 socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų stebėjo, dalyvavo bei filmavosi imitacinėse situacijose, mokėsi, kaip elgtis ir kaip spręsti konfliktines darbo situacijas. Dalyviai praktiškai išbandė garso, vaizdo terapijos ir video laiško, emocijų atpažinimo ir analizavimo metodus. 

 

2012 10 17 – Kvalifikacijos kėlimo mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams

Spalio 4-15 d. Aukštelkės socialinės globos namuose vyko programos „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams, dirbantiems su psichikos ir intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis“ mokymai. Lektorės Aurelijos Adomavičiūtės vestuose mokymuose dalyvavę 27 socialinių darbuotojų padėjėjai išklausė 16 ak. val. teorinio mokymo ir 24 ak. val. praktinio mokymo kursus.

Mokymų metu socialinių darbuotojų padėjėjai pagilino žinias įvairiomis temomis: socialinio darbo samprata, profesijos ypatybės, socialinio darbuotojo padėjėjo darbo ypatumai, specifiniai socialinio darbo bruožai, socialinio darbuotojo padėjėjo santykis su klientu, profesinės kompetencijos socialiniame darbe samprata (žinios, vertybės, įgūdžiai), ligos ir negalios samprata (negalios rūšys), komunikacijos samprata (komunikacijos funkcijos, verbalinis/neverbalinis bendravimas, komunikacijos barjerai, klausymosi tipai, aktyvus klausymas) ir pan.

Užsiėmimų metų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, pasitikrino teorines žinias, sužinojo daugiau apie save ir apie savo darbą. Šią įgytą praktiką socialinių darbuotojų padėjėjai galės taikyti darbo metu.

   

2012 04 20 – Mokymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams

Balandžio mėnesį mūsų organizacija vykdė neformalius mokymus profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams Lietuvoje. Įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą TRAVORS 2, mokymais siekta perkelti projekto partnerio iš Didžiosios Britanijos „Rehabilitation Network Ltd“ novatorišką darbo patirtį. 

Neformaliuose mokymuose dalyvavusiems 24 profesinės reabilitacijos specialistams iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bei Rokiškio psichiatrijos ligoninės buvo įteikti Europos neįgaliųjų įdarbinimo specialistų pažymėjimai . Mokymų dalyviai buvo supažindinti su pažangiais darbo metodais, kuriuos organizacija „Rehabilitation Network Ltd“ taiko klientų socialinio ir profesinio (darbinio) įgalinimo srityse. 

Mokymuose dalyvavę profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo specialistai teigiamai atsiliepė apie partnerio iš Didžiosios Britanijos darbo metodus, kuriuos, siekdami kuo aukštesnių darbo rezultatų, jie ketina taikyti savo įstaigose.

 

2011 12 05 – Kvalifikacijos kėlimo mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams

Lapkričio 21 d. – gruodžio 2 d. Aukštelkės socialinės globos namuose lektorės Asta Jaseliūnienė ir Valentina Topicha vedė įžanginius socialinių darbuotojų padėjėjams skirtus kvalifikacijos kėlimo mokymus pagal programą „Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams dirbantiems su psichikos ir intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis“. Mokymuose dalyvavę 30 socialinių darbuotojų padėjėjai išklausė 40 akademinių valandų trukmės programą, iš jų 16 akademinių valandų buvo skirta teoriniams, o 24 akademinės valandos – praktiniams užsiėmimams. 

 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI