NPAD-2018/10038

Projekto partnerystę sudaro 6 organizacijos (NVO, MVĮ, suaugusiųjų mokymo centrai) iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, kurios tarpusavyje dalinsis patirtimi, kaip tobulinti pažeidžiamų visuomenės grupių (moterų, jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų ir migrantų) verslininkystės įgūdžius. 

Partneriai turi patirties dirbti su įvairiomis visuomenės grupėmis: EDUPRO (Lietuva) dirba su neįgaliaisiais, Step by Step (Islandija) – su moterimis, AOF-East (Danija) – vyresnio amžiaus asmenimis, Seiklejate Vennaskond (Estija) – jaunimu, Anmiro ir Learning for integration ry (Suomija) su migrantais, kuria mokymosi platformas apie verslininkystę.

Projekte numatyti 5 partnerių susitikimai, kuriuose bus aptariamos skirtingų pažeidžiamų visuomenės grupių verslininkystės galimybės, dalinamasi gerosios patirties pavyzdžiais, darbo metodais, praktiniais įgūdžiais. Pirmiausia bus tobulinami suaugusiųjų švietėjų, mokymų vadovų įgūdžiai, kuriuos jie vėliau galėtų perduoti besimokantiesiems ir paskatinti jų verslumą.

Projekto partnerių susitikimuose taip pat numatomi pranešimai šiomis temomis:

1. Dr. Jukka Kallio susitikimo Suomijoje metu skaitys paskaitą – „Smulkiojo verslo plėtra“;

2. Hansina B. Einarsdóttir susitikimo Islandijoje metu skaitys paskaitą – „Inovatyvus mąstymas versle“;

3. Kim Lauritsen susitikimo Danijoje metu pristatys temą – „Užmirštas senjorų potencialas“;

4. Alles Heleri susitikimo Estijoje metu skaitys paskaitą tema „Nuotykių turizmas ir kitos jaunimo iniciatyvos“.

Tiesioginiai naudos gavėjai – suaugusiųjų švietėjai, mokymų vadovai, dirbantys partnerių organizacijoje. Kiekvienam partnerių susitikimui partneriai paruoš informaciją, susijusią su konkrečios pažeidžiamos visuomenės grupės verslumo, verslo pavyzdžiais, taip pat mokysis iš kolegų. Besimokantiesiems bus sukurta mokymosi platforma, kurioje bus galima pasisemti minčių ir, galbūt, pačiam susikurti darbo vietą.

Projekto laikotarpis – 2018 m. rugpjūčio – 2020 m. liepos mėn.

 

Net 50 gerosios praktikos pavyzdžių (vaizdo įrašų) galima rasti adresu: http://www.enable-project.net/

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI