European NGO for mental health policies in non-Ue countries – Europos NVO psichikos sveikatos politika ne ES šalyse
 
Programa: Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci partnerysčių projektas
 
Projekto tikslas – tarptautiniam bendradarbiavimui sutelkti tris ES trečiųjų pasaulio šalių organizacijas, dirbančias psichikos sveikatos srityje, siekiant maksimaliai pagerinti šiose organizacijose dirbančių specialistų žinias. To bus siekiama bendradarbiaujant tarpusavyje ir siekiant stiprinti kiekvieno iš jų profesionalumą, gerinti jų darbo įgūdžius. 
 
Projektu numatoma plačiai naudoti internetą kaip nuotolinio mokymosi priemonę, kad kiekvienas išmoktų mokyti kitus, papildomai išklausęs 10 paskaitų, ir bus sukurtos veiklos grupės, susijusios su tarptautinės intervencijos tyrimu. Projekto partnerių susitikimų metu vyks seminarai ir veiklos grupių aptarimai. Projektas taip pat pasiūlys daug galimybių, kaip patobulinti dabartinį ES tarptautinio bendradarbiavimo modelį, kuris bus platinamas kitose šalyse. Tokiu būdu bus sudaryta galimybė pasidalinti metodais, požiūriu, finansavimo galimybėmis ir pan. ir profesine patirtimi tarp organizacijų, kurios neatitinka Europos konteksto.
Visa sukurta internetinė medžiaga bus išplatinta internetiniame tinkle ir kitiems suinteresuotiems specialistams / organizacijoms.  
 
Partneriai:
• Cittadinanza Onlus (Italija) - projekto koordinatoriai
• VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva)
• pro mente oö (Austrija)
 
 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI