Programa: Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas

Šis tarptautinis projektas kilo iš Rideout nuveiktų darbų su jaunais vyrais, kurie buvo įkalinimo įstaigose ir nebuvo tikri dėl turimų gebėjimų ar potencialių karjeros galimybių. Šis klausimas turi didelę įtaką pakartotinai nusikaltusių asmenų rodikliui Jungtinėje Karalystėje ir kelia rūpesčių visoje Europoje. Taigi 2009 metais Rideout sukūrė programą „Talent 4... Europe (T4E)“. 

„Talent 4... Europe“ yra diagnostikos sistema, siekianti nustatyti besimokančiųjų asmeninius gabumus ir karjeros krypčių nustatymo galimybes. T4E programa yra visiems prieinama ir joje pateikiami įvairūs metodologinių priemonių šaltiniai: žaidimai, pratimai, edukaciniai filmai, užduotys ir specialiai sukurta programinė įranga. Apibendrinant programos rezultatus galima sakyti, kad programinė įranga sukuria tam tikrų profesijų pasiūlymus, kuriems asmenys yra labiausiai tinkami ir kuriuose jiems seksis geriausiai, atsižvelgiant į palankias rinkos sąlygas.

Projekto tikslas – perkelti ir pritaikyti inovatyvią programą Talent 4 Europiniame kontekste. Siekiama su partneriais dirbti pagarba paremtu bendradarbiavimu, atsižvelgdami į jų patirtį bei užtikrinant T4E adaptavimą nacionaliniame kontekste.

Projekto uždaviniai:
-Projekto koordinatoriai Rideout lankysis partnerinėse organizacijose ir organizuos preliminarius mokymus. 
-Partnerinių organizacijų atstovai bus atsakingi už darbdavių dalyvavimą mokymuose, kuriuose jie išmoks dirbti pagal programą Talent 4... Europe bei diagnostinius metodus naudojant žaidimus, dėliones, filmus ir vaidinimus, kurie padeda identifikuoti dalyvių „įgimtus gabumus“.
-Į mokymus taip pat įtraukiamas apibrėžimas, kokia metodinė medžiaga turi būti pritaikyta europiniame kontekste.

Partneriai:
• Rideout (Creative Arts for Rehabilitation) (Jungtinė Karalystė) – projekto koordinatorius;
• L-GHAQDA GHALL-EDUKAZJONI FIL-HABS – FERGHA TA’ MALTA (Malta);
• Asociaţia “Pentru un viitor activ” (Rumunija);
• ESMOVIA (Sistema Practices sl) (Ispanija);
• EUROFORM RFS (Italija);
• VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva);
• CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE (Rumunija);
• БЪЛГАРИЯ ГЕЙТУЕЙ ООД (Bulgarija).

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI