PLAY YOUR ROLE: GAMIFICATION AGAINST HATE SPEECH (liet. “Atlik savo vaidmenį: žaidybinimas prieš neapykantos kalbą”)

Projekto trumpinys: PLAY YOUR ROLE

TEISIŲ, LYGYBĖS IR PILIETYBĖS PROGRAMA 

Projekto Nr.: 849629

Projekto koordinatorius - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ZAFFIRIA (Italija)

Projekto partneriai:

COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI ONLUS (Italija)

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Portugalija)

JFF - Jugend Film Fernsehen e.V. (Vokietija)

Fundacja Nowoczesna Polska (Lenkija)

SAVOIR DEVENIR (Prancūzija)


Projektas prisideda prie EK programos prioriteto „kurti internetines ir kitas alternatyvas siekiant skatinti interneto vartotojų kritinio mąstymo ugdymą“.

Inovatyvus šio projekto aspektas – pasitelkus žaidybinimą kurti saugią aplinką dialogui, debatams ir neapykantos kalbos internete problemos aptarimui. Projektas siekia pasitelkti žaidimus kovai su neapykantos kalba internete.

Uždaviniai:

- Kovoti su neapykantos kalba internete pasitelkiant vaizdo žaidimus ir žaidybinimą kaip įrankius skatinti teigiamą paauglių elgesį;

- Skatinti prieš kitataučius nukreiptos ir rasistinės neapykantos kalbos internete atpažinimą su naujų pedagoginių įrankių pagalba ir pasitelkiant vaizdo žaidimus, kurie sustiprina empatiją ir kritinį mąstymą;

- Naujų, kūrybiškų veiklų kūrimas pasitelkus žaidybines veiklas.

Veiklos:

1. Naujų pedagoginių įrankių kūrimas pasitelkus šiuo metu egzistuojančius vaizdo žaidimus;

2. Neapykantos kalbos internete reiškinio analizė šiuolaikinėse vaizdo žaidimų žaidėjų bendruomenėse;

3. Europiniu lygmeniu suorganizuoti hakatoną su tikslu sukurti 4 naujus žaidimų pasiūlymus;

4. Internetinės platformos sukūrimas ir naujo formato „miesto žaidimų“ organizavimas, viešinimo renginiai.

Šiame projekte planuojama įtraukti apie 600 jaunų žmonių, 250 mokytojų, edukatorių, jaunimo darbuotojų, 150 nepriklausomų žaidimų kūrėjų, mažų, vidutinių žaidimų įmonių, kūrėjų, asociacijų.

Siekiami rezultatai:

- Visuomeninių organizacijų, mokyklų įgalinimas kovoti su neapykantos kalba internete pasiūlant mokytojams, jaunimo darbuotojams naujų įrankių, susijusių su vaizdo žaidimų kultūra;

- Jaunimo ir visuomenės informavimas apie neapykantos kalbą internete ir problemos masto suvokimo didinimas;

- Sustiprintas bendradarbiavimas tarp mokyklų, jaunimo organizacijų, vaizdo žaidimų pramonės siekiant kovoti su neapykantos kalba internete.

Bus sukurta 15 įrankių su mokymų ir ugdymo turiniu, suorganizuotas 1 hakatonas, sukurti 4 trumpi vaizdo žaidimai, 1 tyrimas apie neapykantos kalbą vaizdo žaidimuose, 1 internetinė platforma, 4 viešinimo renginiai „miesto žaidimų“ forma, 1 „miesto žaidimų“ vadovas. 2 mokymai mokytojams ir edukatoriams, 1 konferencija Europiniu lygmeniu.

 

Focus group Analysis Lithuania

Hate Speech in Video Games Literature Review

Hate Speech in Video Games Research LT IT PT

 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI