Facebook

Kviečiame mūsų organizacijoje atlikti mokomąją praktiką studentus, studijuojančius šias specialybes: 

- Socialinis darbas;
- Socialinė pedagogika;
- Socialinio darbo organizavimas;
- Projektų valdymas;
- Viešasis administravimas;
- Anglų filolofija.

Kviečiame ir kitų specialybių studentus, jeigu mokomosios praktikos pobūdis sutampa su studijuojama profesija.

Priimame savanorius atlikti pagalbinius darbus vykdant organizacijos veiklas.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI