Programa:
Mokymosi visą gyvenimą programa, Grundtvig daugiašalis projektas
 
Trys AUTO pagrindiniai tikslai:
- Metodinė medžiaga paruošta autistams;
- Reikalingi minkštieji ir horizontalieji įgūdžiai (pasitikėjimas, sąmoningumas, darbas komandoje, komunikaciniai įgūdžiai ir kt.,) norint išsilaikyti darbo rinkoje;
- Sukurti kelią tarp terapijos ir gebėjimo įsilieti ir išlikti darbo rinkoje;
Projektas skirtas žmonėms turintiems autizmo spektro sutrikimus (ASD), t.y. suaugusieji ir jauni suaugusieji, kurie pereina iš vidurinės mokyklos (arba specialiosios mokyklos) siekiantys padidinti įsidarbinimo lygį. Projekto tikslas bus įgyvendinamas per jų įgūdžius (gebėjimas inicijuoti, darbinė atmintis, gebėjimas planuoti, kontroliuoti užduotis, medžiagos organizavimas) ir elgesį (gebėjimas kontroliuoti emocijas, gebėjimas sukaupti dėmesį, gebėjimas prisitaikyti ir būti lanksčiam).
 
Projekto taip pat siekiama identifikuoti strategijas ir kelius link socialinės integracijos. Taip pat dirbti ties vietiniu tinklu, kuris sukurtas išbandyti ir padidinti žmonių su negalia mokymosi, brandos, emocinius/ santykinius gebėjimus.  Siekiant užsibrėžto tikslo, taip pat bus būtina sukurti integruotą tinklą susidedantį iš keleto valstybinių ir privačių ne pelno organizacijų, kuriuo bus siekiama palengvinti žmonių su ASD dalyvavimą įvairiose darbo aplinkose. Bendras projekto tikslas – sukurti integruotą prieigą grindžiamą trimis pagrindiniais etapais.
1. Siekiant sukurti individualias gaires, bus organizuojami paruošiamieji kursai prieš pagrindinius mokymus, kurių metu bus įvertinami ir analizuojami asmeniniai elgesio modeliai;
2. Organizuojamas mokymų kursas orientuotus į minkštuosius įgūdžius;
3. Organizuojami mokymų kursai orientuoti į darbą.
 
Partneriai:
1. Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e – ITALIJA
2. Die Querdenker – AUSTRIJA
3. Blijdorp Romania Association – RUMUNIJA
4. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI – LIETUVA
5. The National Autistic Society – JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 
 
 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI