PASKUTINIS PROJEKTO „AUTO“ SUSITIKIMAS 
Spalio 8-9 d. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI darbuotojos Gintarė Černikienė ir Edita Mintautytė dalyvavo paskutiniajame projekto AUTO – Naujos mokymosi galimybės autistams – susitikime Kararoje (Italija).
Pirmąją susitikimo dieną partneriai aptarė pasiektus rezultatus bei nuveiktus darbus. Projekto koordinatoriai iš ANFFAS organizacijos džiaugėsi metodų rinkiniu, skirtu dirbti su suaugusiais autistais bei padėti jiems lengviau integruotis į darbo rinką. Į rinkinį sudėti įvairūs patarimai, kaip dirbti tiek su žemų, tiek su aukštų gebėjimų autistais.
Partneriai pasidžiaugė bandomųjų mokymų rezultatais, kurie, nors visose partnerių šalyse buvo skirtingi, tačiau teigiami ir džiuginantys. Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Austrijoje aukštų gebėjimų autistai įgijo darbinių gebėjimų (dirbo valgyklose, parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.). Vienas dalyvis iš Italijos gavo darbą grafikos dizaino srityje.
Antrąją susitikimo dieną vyko baigiamoji projekto konferencija. Partnerių atstovai skaitė pranešimus apie autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių integraciją į darbo rinką, konsultavimą ir rėmimą  darbovietėje.
Metodų rinkinį, skirtą tobulinti autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių socialinius gebėjimus ir padėti integruotis į darbo rinką, galite rasti čia.
 
 
Birželio 30 d. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI komanda surengė projekto AUTO – Naujos mokymosi galimybės autistams – susitikimą-diskusiją. 
Susitikimo tikslas buvo informuoti organizacijas, įstaigas, dienos centrus apie projekto tikslus ir rezultatus. Susirinko 20 dalyvių iš įvairių organizacijų: dienos centrų, socialinių paslaugų centro, NVO, taip pat atėjo mamos, auginančios vaikus, jaunuolius, turinčius autizmo spektro sutrikimų.
Iš pradžių socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė pristatė projektą AUTO, taip pat vadovą (metodinę priemonę) specialistams, dirbantiems su suaugusiais autistais, tobulinti arba padėti įgyti socialinių įgūdžių, reikalingų pastariesiems padidinti savo galimybes integruotis į darbo rinką.
Po to prasidėjo neformali diskusija apie dabartinę autistų situaciją Lietuvoje, iššūkius ir sunkumus, su kuriais jie susiduria. Specialistai iš dienos centrų noriai dalinosi darbo su autistais patirtimi, mamos, auginančios vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų taip pat nurodė sunkumus, su kuriais jos susiduria: trumpalaikių paslaugų trūkumas, sunkumas rasti laiko sau, kai kurių specialistų neprofesionalumas, specialistų, gebančių dirbti pagal ARBA ir TEACCH metodikas trūkumas ir pan.
Diskusijos metu susirinkusios dalyvės išbandė dvi atsipalaidavimo technikas: su smėliu ir akmenimis bei piešimo. Dalyvių atsiliepimai išbandžius šias technikas buvo patys geriausi.
Daugiau informacijos apie projektą - http://autistictraining.eu/
 
 
Balandžio 28-30 dienomis partneriai iš Austrijos, Italijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės bei Lietuvos susirinko Šiauliuose į antrąjį AUTO (Autizmo spektro sutrikimų turinčių suaugusiųjų mokymo galimybės) projekto susitikimą.Susitikimo metu austrai pristatė tyrimo apie autizmo spektro sutrikimų turinčių suaugusiųjų situaciją Europoje, Turkijoje bei JAV. Visi partneriai pasidalino savo šalių darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais žmonėmis gerosiomis praktikomis. Pagrindinis susitikimo tikslas – susitarti dėl mokymų trukmės ir turinio, pasidalinti užduotimis ir suplanuoti ateities užduotis. Po šio susitikimo dauguma kitų vyks virtualiai, taip pat bus sukurtas internetinis puslapis, kuriame bus galima rasti naudingos informacijos apie darbą su suaugusiaisiais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Laisvu laiku partneriai aplankė Kryžių kalną bei pasižvalgė Šiauliuose.
 
 
2013 m. gruodžio  5 – 6 d. – Pirmasis tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje
Italijoje, Kararos mieste pirmą kartą susitiko projektą Naujos mokymosi galimybės autistams „AUtistic adults Training for new Opportunities“ vykdantys partneriai. Susitikime dalyvavę VšĮ Edukaciniai projektai atstovai socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė ir socialinių programų koordinatorius Arlandas Makūnas kartu su partneriais aptarė aktualius klausimus, pasidalino gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi ir pasiskirstė projekto vykdymo veiklomis. 
Susitikimo metu tarptautinio projekto partneriai aplankė gražiausias Kararos miesto vietas, lankėsi Kararos miesto marmuro dirbtuvėse.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI