VšĮ Edukaciniai projektai pasirašė su Šiaulių miesto savivaldybės administracija projekto "Šiaulių m. NVO bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas per neformalias veiklas – NVO pusryčiai" sutartį 

Projekto tikslas - skatinti ir plėtoti Šiaulių m. nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą per patirties keitimąsi neformalioje aplinkoje, naujų idėjų, projektų generavimą, kompetencijų tobulinimą.

Projekto uždaviniai:

1. parengti viešinimo kampaniją siekiant informuoti Šiaulių m. NVO apie naują bendravimo, veiklos pristatymo galimybę neformalioje aplinkoje ir sukviesti NVO atstovus į rytinius susitikimus-mokymus;

2. suorganizuoti 5 rytinius susitikimus-mokymus, kuriuose būtų patobulinti Šiaulių m. NVO darbuotojų, savanorių minkštieji įgūdžiai ir projektų rengimo, finansų pritraukimo kompetencijos;

3. susitikimų metu suteikti galimybę Šiaulių m. NVO (iš viso bent 10) pristatyti savo veiklą ir užmegzti glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą;

4. suorganizuoti konferenciją-kontaktų mugę suteikiant galimybę Šiaulių m. NVO (bent 70 dalyvių) pasisemti naujų veiklų idėjų iš kitų Lietuvos miestų NVO, pristatyti savo veiklą ir apsikeisti kontaktais tolimesniam tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. 

Projekto trukmė: 8 mėn.

Projektas yra skirtas Šiaulių m. NVO ir jų atstovams: jų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui ir plėtojimui, kompetencijų stiprinimui, veiklos žinomumo didinimui.

 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI