Facebook

 Organizacija VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo srityje; kurti neformalaus švietimo programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems specialistams; organizuoti mokymus ir rengti ir įgyvendinti nacionalinius ir ES projektus socialinės gerovės kėlimo srityje bei aktyviai dalyvauti žiniomis pagrįstos, pilietinės visuomenės kūrimo procese.

2013 m. veiklos ataskaita

2012 m. veiklos ataskaita

2011 m. veiklos ataskaita

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI