Count on yourself, i.e. Household Economy – Pasitikėk savimi - Namų ūkio ekonomija 

Programa: Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas

Projektas „Pasitikėk savimi - Namų ūkio ekonomija“ skirtas kiekvienam asmeniui, norinčiam išmokti sumaniai ir taupiai tvarkyti savo šeimos biudžetą. Sumanus namų ūkio ekonomijos tvarkymas ir planavimas yra svarbi asmens ir/ar šeimos savarankiško gyvenimo kompetencija, įgalinanti racionaliai tvarkyti namų ūkio pajamas ir išlaidas bei laikytis numatytų prioritetų. Mūsų dienomis asmeninių finansų tvarkymas neretai sukelia įtampą ir nerimą, kadangi niekas nėra garantuotas gaunamų pajamų stabilumu.

Pagrindinis projekto tikslas – išmokyti projekto tikslines grupes tvarkyti ir planuoti namų ūkio biudžeto išlaidas, siekiant užtikrinti tvirtą ir vientisą šeimos finansinę gerovę.


Projekto tikslinės grupės – tai asmenys, gaunantys mažas pajamas ir neturintys įgūdžių efektyviai planuoti šeimos biudžeto išlaidas:
• Lietuvoje – socialinės rizikos šeimos;
• Slovakijoje – vyresnio amžiaus ir romų tautybės moterys;
• Švedijoje – imigrantai ir ilgalaikiai bedarbiai, ieškantys darbo;
 • Italijoje – imigrantai.

Projekto uždaviniai:
1. Suteikti pagrindines namų ūkio ekonomikos žinias ir gilinti įgūdžius, įgalinančius kompetentingai tvarkyti namų ūkio biudžetą.
2. Sukurti lengvai suprantamą, universalią namų ūkio biudžeto planavimo ir valdymo mokymų medžiagą.
3. Skleisti informaciją apie asmeninius finansų valdymo būdus socialiai pažeidžiamoms grupėms ir plačiajai visuomenei, skatinti asmenis tobulėti ir išmokti racionaliai apskaičiuoti savo finansinius resursus bei tinkamai jais naudotis.

Projekto naudos gavėjai
Dalyvavimas projekte tiek darbuotojams, tiek dalyviams suteiks galimybę įgyti ir tobulinti taupymo įgūdžius, kurie įtakos teigiamą savęs vertinimą ir saugumo jausmą, kuris sumažins stresą, kylantį dėl šeimos biudžeto tvarkymo įgūdžių stokos.

Projekto dalyviai įgis žinių apie protingą finansinių išteklių naudojimą, naudodamiesi elektronine išlaidų skaičiuokle išmoks naudotis kompiuterinėmis programomis, taip pat įgytus įgūdžius ir žinias panaudos mokydami kitus (šeimos narius, draugus ir kt.).

Projekte dalyvaujančių įstaigų darbuotojai lavins užsienio kalbų įgūdžius, keisis žiniomis ir patirtimi su kitų šalių partneriais, o projekto metu sukurtą medžiagą panaudos dirbant su klientais ir keičiantis patirtimi su kitais specialistais.

Projekto veiklos:
1. Sudaryti bandomąsias projekto dalyvių grupes kiekvieno partnerio šalyje.
2. Parengti medžiagą apie namų ūkio biudžeto planavimo ir valdymo priemones ir ją pateikti elektronine ir spausdinta formomis.
3. Vesti mokymus, kaip naudotis namų ūkio biudžeto skaičiavimo priemone, pateikta elektronine ir spausdinta formomis.
4. Ištirti namų ūkio biudžeto pajamų ir išlaidų struktūrą:
    Sukurti 2 klausimynus (spausdinta forma), kurie atskleistų, kokios yra žmonių namų ūkio išlaidos ir jų žinios apie taupymą.
Apibendrinus klausimynų rezultatus, sudaryti faktorių, prisidedančių prie išlaidų didinimo, sąrašą.
5. Remiantis klausimynų rezultatais, parengti namų ūkio išlaidų skaičiuoklę (elektronine forma).
6. Apibendrinus projekto metu surinktą medžiagą, parengti edukacinį paketą “Kaip taupyti namuose”.
7. Skleisti informaciją apie projekto veiklas ir rezultatus projekto partnerių internetinėse svetainėse.

Partneriai:

  • • VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva) - projekto koordintatoriai
  • • BIIA Economic Association (Švedija)
  • • Centrum prie vyskum regionov,n.o. (Slovakija)
  • • International Centre of Cultures – Ubuntu (Italija)
     

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai ir administruojant nacionalinei agentūrai Lietuvoje Švietimo mainų paramos fondui.

 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI