Kvietimas
Baigiamoji projekto Pinigų Valdovas (Money Master) konferencija artėja! Ji vyks spalio 20 dieną Izmire (Turkija), 13.30-17.30val. Aptarsime finansinio išsilavinimo naudą ir pristatysime galutinį projekto produktą  - Pinigų valdovo žaidimą.
Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu. Daugiau informacijos apie tai bus patalpinta Facebook grupėje www.facebook.com/moneyms.eu
 
 
Gegužės 4-7 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje rinkosi Mokymosi visą gyvenimą, KA3 daugiašalio projekto „Pinigų valdovas“ („Money Master“) partneriai iš Lietuvos, Austrijos, Portugalijos, Ispanijos bei Turkijos. 
Susitikimo metu buvo aptarti projekto vykdymo klausimai, kokybės analizė, aptartas paskutinis susitikimas, įvyksiantis Turkijoje. Taip pat dalyviai išmėgino kuriamą žaidimą, pasidalino pastabomis, ką dar reiktų tobulinti, idėjomis, pasiūlymais, labai didelis dėmesys skirtas žaidimo platinimo klausimams, nuspręsta, jog Europos Sąjungoje ir Turkijoje tai bus nemokamas žaidimas, kurį nesunkiai galėtų gauti visos susidomėjusios švietimo įstaigos ar pavieniai asmenys.
 
 
2013 11 05 - Trečiasis projekto „Money Master“ partnerių susitikimas Lietuvoje
 
Lapkričio  4 – 5 dienomis projekto „Money Master“ (liet. – „Pinigų Valdovas“) partneriai atvyko į Šiaulius siekdami aptarti per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus atliktus darbus. 2 dienas trukusiame susitikime itin daug dėmesio buvo skiriama pagrindinio projekto produkto – edukacinio žaidimo – turinio aptarimui bei tobulinimui. Nutarta, jog žaidimas bus suskirstytas į 8 dalis, kurių kiekvienos tikslas – ugdyti finansinio raštingumo kompetencijas mokesčių, paskolų, šeimos biudžeto planavimo srityse. Projekto partneriai (ESMAE, Portugalija), atsakingi už žaidimo dizainą, pristatė pirmuosius žaidimo šablonus bei tolimesnį savo darbo braižą. Mūsų, VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI, darbuotojas Arlandas Makūnas aptarė įvykdytas bei planuojamas vykdyti projekto sklaidos veiklas. 
Šiuo metu visose partnerių šalyse planuojami nacionaliniai seminarai, kurių tikslas – pristatyti projektą, produktą bei išsiaiškinti edukacinio žaidimo naudojimo galimybes moksleivių tarpe.  Kaip įprasta, antrosios dienos pabaigoje buvo planuoja susitikimo Austrijoje data, ir nutarta, jog būtina susitikti tik tuomet, kai bus pateikta galutinė edukacinio žaidimo dizaino versija, t.y. 2014 metų gegužės mėnesį. 
 
Dėmesio! Asmenys (mokytojai, socialiniai pedagogai ir kt.), norintys dalyvauti nacionaliniame seminare, rašykite adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
2013 m. balandžio 29 – 30 dienomis, Alhambra rūmų papėdėje (Grandoje, Ispanija), įvyko antrasis projekto „Money Master“ partnerių susitikimas
 
Balandžio 29 – 30 dienomis, Alhambra rūmų papėdėje (Grandoje, Ispanija), įvyko antrasis projekto „Money Master“ partnerių susitikimas, pasižymėjęs vėsesniu nei tikėtasi klimatu, tačiau  produktyviu dviejų dienų darbu. Pirmąją dieną parneriai iš Ispanijos (Granados universitetas) pristatė projekto produkto poreikių analizę bei visiems partneriams pateikė vertingų duomenų bei pozityviai nuteikiančių faktų. Pasirodo, Lietuvos 12 – 18  metų moksleiviai savo finansiniu raštingumu nežymiai nusileidžia tik partneriams iš Portugalijos. Po mūsų šalies rikiuojasi Austrijos, Ispanijos ir Turkijos moksleiviai (tyrime dalyvavo tik projekto partnerių šalių vaikai). Tačiau atlikta analizė pagrindė projekto produkto – finansinį moksleivių raštingumą ugdančio žaidimo – poreikį visose projekto partnerių šalyse.  
 
„Advancis Business Services, Lda“ (Portugalija) susitikimo metu demonstravo pirmąsias žaidimo grafines detales bei variantus, kaip gali atrodyti pagrindinis žaidimo personažas, misijos, kuriose bus privaloma laikytis nuoseklumo, ir preliminarias žaidime naudojamas užduotis. Itin daug laiko ir jėgų atiduota diskusijai, kurioje buvo modeliuojamos pagrindinės žaidimo edukacinės perspektyvos. 
 
Pirmoji darbo diena pasibaigė mūsų organizacijos VšĮ „EDUKACINIAI PROJEKTAI“ darbuotojo Arlando Makūno projekto sklaidai naudojamų įrankių pristatymu: lankstinuku, pirmuoju naujienlaiškiu, kontaktų duomenų baze, projekto seminarų planu bei visa jų vykdymui būtina medžiaga.
 
Antroji diena prasidėjo partnerių iš Turkijos intelektualinės nuosavybės sutarties gairių pristatymu. Ja ruošiamasi pažymėti, jog visiems projekto metu sukurtiems produktams visi projekto partneriai turi lygias, vieni kitų atžvilgiu, autorines teises.
 
Mūsų organizacijos atstovas Arlandas Makūnas užbaigė susitikimą partneriams pateikdamas projekto kokybės užtikrinimo veiklas ir susitikimo įvertinimo anketą. Prieš tariant vieni kitiems „iki pasimatymo“, visi projekto partneriai pažadėjo atvykti į sekantį  lapkričio mėnesį Lietuvoje  įvyksiantį susitikimą.   

 

2012 m. gruodžio 17-18 d. – Pirmasis projekto „Money Master“ partnerių susitikimas Portugalijoje

Porto mieste (Portugalija) vyko pirmasis projekto „Money Master“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo VšĮ Edukaciniai projektai socialinių programų koordinatorius Arlandas Makūnas ir vertėja Laura Pociūtė. 

Susitikimo metu projekto koordinatoriai pristatė ir su partneriais aptarė projekto idėją bei būsimą produktą – edukacinį žaidimą, skirtą moksleiviams, padėsiantį jiems lavinti finansinio raštingumo įgūdžius. Mūsų organizacijos atstovai pristatė projekto sklaidos ir kokybės užtikrinimo strategijas. Projekto partneriai iš Austrijos, Ispanijos ir Turkijos pristatė savo darbo veiklas, už kurias bus atsakingi viso projekto vykdymo metu. Visi vieningai patvirtino tolesnį projekto vykdymo planą ir nusprendė antrą kartą susitikti Ispanijoje balandžio mėnesį.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI