2014 07 22 - Projekto “Rožinis autizmas“ metu dėmesys buvo skiriamas moterims, turinčioms autizmo spektro sutrikimų.

Vienas iš projekto tikslų, buvo sukurti mokymosi modulį, padėsiantį moterims ir merginoms lengviau suvokti, kas su jomis vyksta ir kaip susidoroti su iškylančiomis problemomis. Kviečiame susipažinti, su gautu rezultatu.

Mokymo(si) modelis Pagrindimas

Mokymo(si) modelis

                                                                                                                                                        

Liepos 11d. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI dalyvavo mokymosi visą gyvenimą  daugiašaliame projekte „Rožinis autizmas“.

Jo metu bendradarbiauta su  partneriais iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Portugalijos. Lietuvoje projekte taip pat dalyvavo Ventos socialinės globos namai. Projekto tikslas buvo prisidėti prie socialiai pažeidžiamos grupės, t. y. jaunų moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASD), socialinės įtraukties, suteikiant šioms moterims žinių ir galimybę įgyti savarankiško gyvenimo bei socialinės sąveikos įgūdžių, kad būtų pagerinta šių moterų gyvenimo kokybė.

Projekto metu vyko susitikimai Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje bei Portugalijoje. Projekto dalyvės susipažino su kitomis moterimis, turinčiomis tokių pačių problemų, galėjo palyginti gyvenimo kokybę ir sąlygas skirtingose šalyse, pasidalinti patirtimis ir idėjomis.

Taip pat moterys, turinčios ASD, lydimos kitų asmenų, vyko į Briuselį (Belgija). Čia susipažino su Europos Parlamentu, įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis.

Š. m. gegužę  vyko tarptautinė konferencija Lisabonoje (Portugalija), kurios metu pristatytas atliktas tyrimas, projekto rezultatai bei galimi tęstiniai veiksmai.

Projekto metu sudaryta knyga „Nutraukti tylą“,  sukurtas mokymosi modulis bei mokomieji leidiniai moterims,  mokytojams, tėvams ir globėjams, nufilmuotas dokumentinis filmas „Rožinis autizmas“ (https://www.youtube.com/watch?v=E-FvExDAqh8) .

Daugiau informacijos apie projektą ir jo produktus galite rasti http://autisminpink.net/

 

Gegužės 14 – 17d. Lisabonoje, Portugalija, rinkosi Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių Daugiašalio projekto „Rožinis autizmas“ („Autism in Pink“) dalyviai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir Portugalijos. 

Iš Lietuvos vyko Ventos socialinės globos namų gyventoja Svietlana Parfionova, socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė bei VšĮ Edukaciniai projektai socialinių programų koordinatorė Laura Olišauskaitė. 

Pirmoji susitikimo diena buvo skirta ekskursijai po Lisaboną, jos metu aplankytas Lisabonos okeanariumas, senasis Belém rajonas, šv. Jeronimo vienuolynas. Vakare įvyko “Rožinio autizmo” dokumentinio filmo premjera, sukėlusi daug emocijų, tiek tarp save filme pamačiusių moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, tiek tarp darbuotojų.

Antrąją dieną vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo tiek projekto dalyviai, tiek kviestiniai svečiai. Sveikinimo žodį tarė Europos Parlamento narė, lygių lyčių galimybių komiteto vice - pirmininkė dr. Edite Estrela, nacionalinio reabilitacijos instituto prezidentė dr. Madeira Serodio, Portugalijos parlamento narė Margarida Almeida, Didžiosios Britanijos Nacionalinės autizmo sąjungos direktorė ir projekto koordinatorė Carol Povey ir kt. Buvo pristatyti projekto rezultatai, dar kartą parodytas “Rožinio autizmo”  filmas. Didelis dėmesys buvo skiriamas moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, parengtiems pristatymams apie įvairius, gyvenimo su autizmu, aspektus (higiena, asmeninės patirtys, tarpasmeniniai santykiai ir pan.) Pabaigoje projekto dalyvės buvo apdovanotos diplomais, bei išklausė žmonių su negalia parengtą koncertą.

“Rožinio autizmo” projektas baigėsi, tačiau dalyvėms liko daug šiltų ir gerų įspūdžių, prisiminimų ir užmegztų kontaktų.

 

Gruodžio 13 d. Filmavimo komanda lankėsi Ventos socialinės globos namuose

Šių metų gruodžio 13 d. du VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI darbuotojai socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė ir socialinių programų koordinatorius Arlandas Makūnas kartu su projekto partnere - operatore iš Jungtinės karalystės  - Katie Hebden  lankėsi Ventos Socialinės globos namuose.

Viešnagės metu įstaigos vadovė su kitomis specialistėmis pristatė globos namuose gyventojams teikiamas paslaugas, renginius. Susitikimo metu Katie kūrė trumpą video filmuką apie globos namų gyventojų užimtumą, asmenines patirtis ir pasiekimus. 

Susitikimo pabaigoje, aplankėme Kryžių kalną, bei grožėjomės Šiaulių miesto architektūra, pagrindinėmis miesto vietomis.

 

2013 m. lapkričio  14 – 15  dienomis. vyko penktasis projekto Rožinis autizmas „Autism in Pink“ partnerių susitikimas

Jungtinėje Karalystėje, Londono mieste vyko penktasis projekto Rožinis autizmas „Autism in Pink“  partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo du VšĮ Edukaciniai projektai darbuotojai socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė ir Socialinių programų koordinatorius Arlandas Makūnas.

Tarptautinio projekto partnerių susitikimas vyko National Autistic Society (NAS) organizacijoje. Susitikimo metų projekto partneriai aptarė projekto metu įvykdytas veiklas, bei numatė ateities veiklų atlikimo terminus. Projekto partneriai aptarė mokymų temas ir mokymosi modulio struktūrą, taip pat kitais metais vyksiančio pažintinio vizito bei galutinės projekto  konferencijos Portugalijoje detales.

Turėdami laisvo laiko VšĮ Edukaciniai projektai darbuotojai aplankė Jungtinės Karalystės parlamento rūmus ir laikrodžio bokštą „Big Beną“, didžiausią pasaulyje apžvalgos ratą „London Eye“  ir  grožėjosi kitomis Jungtinės Karalystės sostinės  - Londono vietomis.

 

2013 09 12 - Tarptautinio projekto Autism in pink partnerių susitikimas su Europos komisijos atstovais

Šių metų rugsėjo 12 dieną socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė ir socialinių programų koordinatorius Arlandas Makūnas kartu su tarptautinio projekto Autism in Pink partneriais susitiko su Europos komisijos atstovais. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė įgyvendintas projekto veiklas, pasiektus rezultatus bei sunkumus su kuriais susiduriama įgyvendinant projekto veiklas. Atsižvelgus į projekto partnerių pristatymus Europos komisijos nariai pateikė pastabas, kurias patobulinus tarptautinio projekto Autism in Pink partneriams suteikiama galimybė 6 mėnesiams pratęsti tarptautinio projekto veiklas. 

Turėdami laisvo laiko tarptautinio projekto partneriai turėjo galimybę paskanauti belgiško šokolado ir aplankyti įžymiausias Europos sąjungos sostinės vietas: Didžiąją aikštę, Briuselio simboliu laikomą besišlapinančio berniuko skulptūrą.

 

2013 m. liepos 24 d. vyko ketvirtasis projekto Rožinis autizmas „Autism in Pink“ partnerių susitikimas

Šiauliuose vyko ketvirtasis projekto Rožinins autizmas „Autism pink Pink“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo VšĮ Edukaciniai projektai socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė, socialinių programų koordinatorius Arlandas Makūnas, savanorė vertėja Gintarė Černikienė, direktorė Lina Arkušauskaitė ir išorinė projekto vertintoja Vilma Tubutienė.

Susitikimo metu projekto partneriai iš Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Lietuvos pristatė įgyvendintas projekto veiklas, aptarė projekto vidurio vertinimą ir būsimas projekto veiklas. Tarptautinio projekto partnerių susitikimo metu buvo aptarti pasikeitimai koordinavimo komandoje, finansiniai projekto aspektai.

Nutarta, kad sekantis partnerių susitikimas vyks 2013 rugsėjo 11 d. Briuselyje, kur projekto partneriai kartu su Europos komisijos atstovais aptars tolimesnes projekto veiklas bei terminus. 

 

2013 m. sausio 16-18 d. trečiasis projekto „Rožinis autizmas“ (Autism in Pink) partnerių susitikimas

Lisabonos mieste (Portugalija) vyko trečiasis projekto „Rožinins autizmas“ (Autism pink Pink) partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo VšĮ Edukaciniai projektai socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė ir vertėja Laura Pociūtė. 

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė įgyvendintas projekto veiklas, aptarė būsimas projekto veiklas ir produktą – edukacinį vadovą specialistams dirbantiems su moterimis turinčiomis ASD. Tarptautinio projekto partnerių susitikimo metu buvo aptarti pasikeitimai koordinavimo komandoje.

Nutarta, kad sekantis partnerių susitikimas vyks 2013 metų gegužės 9 dieną. 

 

2012 m. rugsėjo 23-26 d. - Antrasis partnerių susitikimas Ispanijoje

Ispanijoje, Burgos mieste, antrą kartą susitiko projektą „Rožinis autizmas“ („Autism in Pink“) vykdantys partneriai. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Ispanijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos atstovė, VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI socialinė darbuotoja Simona Adanavičiūtė. Susitikime dalyvavę ir du Europos Komisijos atstovai kartu su projekto partneriais diskutavo apie projekto tęstinumo galimybes, projekto partneriai pristatė nuveiktas projekto veiklas ir aptarė būsimų veiklų gaires bei jų įvykdymo laikotarpius.

Susitikimo metu tarptautinio projekto partneriai lankėsi organizacijai „Autism Burgos“ priklausančioje mokykloje, dienos užimtumo centre, trumpalaikio ir ilgalaikio gyvenimo namuose, skirtiems autizmo spektro sutrikimų (ASD) turintiems asmenims. Lankydamiesi šiose įstaigose partneriai susipažino su specialistų taikomais darbo metodais (meno, muzikos terapija, kineziterapija, specialios technikos) ASD turintiems vaikams, suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio gyvenimo namuose savarankiškai gyventi galimybę turi vieniši asmenys, turintys ASD. Be to tėvai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, turinčius ASD, turi galimybę čia juos palikti kelias dienas per savaitę arba vieną savaitgalį per mėnesį, o patys tuo metu laisvą laiką gali skirti sau (poilsiui, aplankyti draugus, dirbti).

 

2012 m. balandžio 10-13 d. – Pirmasis partnerių susitikimas Jungtinėje Karalystėje

Londone pirmą kartą susitiko projektą vykdantys partneriai. Susitikime dalyvavusi mūsų organizacijos atstovė socialinių programų koordinatorė Edita Steponavičiūtė kartu su partneriais aptarė aktualius klausimus, pasidalino gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi ir pasiskirstė projekto vykdymo veiklomis. 

Nutarta, kad iki kito susitikimo, vyksiančio 2012 m. spalio mėnesį Portugalijoje, reikės surinkti tikslinę grupę, t. y. kad jaunos moterys, turinčios autizmo spektro sutrikimų, galėtų pradėti aktyviai dalyvauti visose projekto veiklose.

 

 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI