Programa: 
DAPHNE 3
 
Projekto santrauka: 
Europos Sąjungos valstybėse atliekami tyrimai rodo, jog vaikų ir paauglių,  patiriančių smurtą bei problemas dėl neteisingo elgesio socialiniuose tinkluose, amžiaus vidurkis vis mažėja. Taipogi duomenys atskleidžia, jog pagrindinė priežastis, sąlygojanti  10 – 17 metų vaikų ir paauglių neatsargų elgesį socialiniuose tinkluose, yra informacijos apie internete tykančius  pavojus stoka. 
 
Pagrindinis Daphne IOR projekto tikslas - padidinti informacijos  sklaidos apimtis apie teisingo elgesio socialiniuose tinkluose principus ir taisykles naudojantis gerąja Europos Sąjungos šalių patirtimi. Tikslui pasiekti bus sukurti šie  projekto produktai:
•  Animacinis filmukas apie socialiniuose tinkluose tykančius pavojus;
•  27 (visose Europos Sąjungos šalyse) animuoti socialinių tinklų profiliai, kuriuose nuolat talpinama medžiaga apie atsakingą tikslinės projekto grupės  elgesį internete.
•  Projekto rezultatų viešinimas  vietinės  žiniasklaidos priemonėmis:  televizija, radijas, laikraščiai. 
 
Projekto vykdymo laikotarpis:
2012 m. – 2014 m.
 
 
 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI