Startuoja projektas “STEAMulate your school”! 

ERASMUS+ bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių KA2 projektas (Nr. 2019-1-LT01-KA201-060511)

Projekto koordinatorius – VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

Projekto partneriai:

Zaffiria (Italija)

Gaite Lyrique (Prancūzija)

KARPOS (Graikija)

Projekto trukmė – 28 mėn. (2019 09 01 - 2021 12 31)  

Projekto biudžetas – 231 895,00 EUR

Pagrindinis šio projekto prioritetas yra padėti mokiniams įgyti ir vystyti pagrindines kompetencijas efektyvių ir inovatyvių metodologijų pagalba, kurios skatina bendradarbiavimą tarp mokslo, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (STEAM) dalykų ir IT, medijų. Tam, kad vystytume skaitmenines mokinių kompetencijas, didintume STEAM dalykų patrauklumą, reikia rasti būdų, kaip priartinti mokytojus prie metodų, projektų, kurie juos sudomintų.

Dėl šios priežasties projekte naudosime naują užsiėmimų formatą – skaitmeninę ateljė, kuri remiasi įžymių Italijos pedagogų (Alberto Manzi ir Bruno Munari) principais. Skaitmeninė ateljė bus pasitelkta vystyti pagrindines mokinių kompetencijas per įvairias veiklas, tobulinančias IT, medijų raštingumo, STEAM dalykų kompetencijas.

Projekto veiklos išdėstytos per 2,5 m. laikotarpį. Iš viso suplanuoti 4 tarptautiniai susitikimai, 1 mokymosi veikla apie Bruno Munari ir Alberto Manzi metodologijas, bus bendrai kuriama viena skaitmeninė ateljė, kuri padės sukurti mobiliąją aplikaciją, suorganizuoti 4 viešinimo renginiai, kurie pasieks bent 250 suinteresuotos grupės narių Europos mastu.

Projekte numatoma sukurti 3 intelektualinius produktus:

1. Įrankių rinkinys mokytojams (IO1) (su 20 skaitmeninių ateljė, susijusių su IT ir STEAM dalykais, kurias sukurs partneriai iš 4 Europos šalių) naudoti mokykloje su mokiniais ir vystyti jų skaitmenines ir medijų kompetencijas bei skatinti geresnę STEAM dalykų integraciją į mokymosi programas.

2. Atviras internetinis mokymosi kursas (angl. MOOC) (IO2). MOOC susies įrankių rinkinį ir sukurtą mokomąją medžiagą, tiesioginių transliacijų vaizdo įrašus, diskusijų platformą, siekiant suburti į vieną vietą susidomėjusius mokytojus, kurie naudos skaitmenines ateljė. MOOC bus skirtas paruošti mokytojus sėkmingai kurti skaitmenines ateljė, susijusias su STEAM ir kitais dalykais.

3. Mobilioji aplikacija (IO3). Prie mobiliosios aplikacijos taip pat prisidės keturių šalių mokiniai, kurie dalyvaus specialiai mobiliosios aplikacijos kūrimui skirtoje skaitmeninėje ateljė. Aplikacija bus nemokama ir ją bus galima parsisiųsti iš App ir Play Store.

Į šį projektą planuojama įtraukti apie 2000 dalyvių: 961 tiesiogiai ir apie 1200 netiesiogiai: 27 mokytojai dalyvaus mokymosi veikloje Lietuvoje, 60 mokytojų dalyvaus nacionaliniuose mokymuose, 24 mokytojai ir apie 600 mokinių bus įtraukti į skaitmeninių ateljė išbandymą mokyklose.

Projekte sukurtus produktus pristatysime mokytojams, mokyklos vadovams, įstatymų priėmėjams viešinimo renginių metu, taip pat juos bus galima parsisiųsti iš projekto tinklalapio, School Education Gateway, eTwinning ir Erasmus+ rezultatų platformų.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI