TRAVORS 2 – TRAining for Vocational Rehabilitation Services - Mokymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams

Programa: Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas 

Projekto aktualumas. Žmonės su negalia sudaro apie vieną šeštadalį visų ES darbingo amžiaus gyventojų, tačiau jų užimtumo lygis yra santykinai žemas. Neįgalūs asmenys yra beveik du kartus mažiau savarankiški nei neturintys negalių žmonės. Projekto partnerių įsitikinimu, suteikus tinkamą pagalba milijonai neįgalių Europos piliečių galėtų tapti aktyviais darbo rinkos dalyviais ir finansiškai savarankiškais asmenimis. Taigi projekto partnerių požiūriu, šiuo metu tikslingiausios ir efektyviausios pastangos – profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės plėtra.

Vykdant projektą kartu su partneriais iš Jungtinės Karalystės, vadovaujantis įrodymais grindžiamo mokymo principais, bus perkeliamos Asmeninio konsultanto kompetencijos į tas sritis, kurios būdingos įdarbinimo specialisto profesinei veiklai. Projekto metu numatyta parengti ir įgyvendinti veiklos gaires, numatyti kelius ir būdus mokymų programų akreditacijai, kuri būtų pagrįsta vientisa, kreditais perduodama sistema.

Projekto tikslas – perduoti novatoriškas ir lanksčias mokymų (kvalifikacijos tobulinimo) galimybes Europos profesinės reabilitacijos sektoriuje dirbantiems paslaugų teikėjams.

Projekto uždaviniai:
- Sukurti savarankišką ir veiksmingą, įrodymais grįstą mokymų modelį profesiniams įgūdžiams įgyti (tobulinti);
- Parengti mokymų kūrimo ir vedimo (organizavimo) bazę, kuri būtų naudojama mokymo vadovų, profesinės veiklos konsultantų, įvertinimo ir įdarbinimo specialistų kvalifikacijai tobulinti;
- Vystyti specialistų, dirbančių profesinės reabilitacijos srityje, bendradarbiavimo tinklą bei plėtoti internetinį įdarbinimo specialistų forumą Europos lygiu.
- Vystyti mokymų, parengtų derinant IT grindžiamą nuotolinį mokymąsi su tiesioginio mokymosi metodais, akreditacijos schemą ir siekti Asmeninių konsultantų kvalifikacijos vientisumo.
- Projekto naudos gavėjai ir tikslinės grupės. Projekto naudos gavėjai yra mokymų vadovai, profesinės veiklos stebėtojai, asmens gebėjimų vertintojai, asmeniniai konsultantai ir kiti specialistai, dirbantys profesinės reabilitacijos, profesinio konsultavimo ir darbinės integracijos srityse. Dalyvaujančios grupės: akreditavimo įstaigos, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir mokymų pirkėjai, mokymų produktų ir įvairių praktinių metodų naudotojai.

 
Partneriai:

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą TRAVORS 2 arba sekti naujienas, maloniai prašome apsilankyti projekto tinklalapyje adresu www.travors-2.eu.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI